Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Κώστας Περάκης, Ιωάννης Φαρασλής

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή και η εμβάθυνση στα πλαίσια ενός διδακτικού εξαμήνου σε μεθόδους και εφαρμογές φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών (Α/Φ) και δορυφορικής τηλεπισκόπησης. Σκοπός είναι η παροχή γενικών γνώσεων και βασικών επαγγελματικών δεξιοτήτων φωτοερμηνείας Α/Φ και δορυφορικής τηλεπισκόπησης στους φοιτητές. Οι παρεχόμενες θεωρητικές γνώσεις σε συνδυασμό με πρακτικές ασκήσεις φωτοερμηνείας κλείνουν το εισαγωγικό πλαίσιο της φωτοερμηνείας. Οι γενικές μεθοδολογικές όσο και θεματικές αρχές που διέπουν την τηλεπισκόπηση σε συνδυασμό με εργαστηριακές ασκήσεις (σε Η/Υ με την χρήση σύγχρονων λογισμικών) πάνω σε δορυφορικές εικόνες της περιοχής της Μαγνησίας και άλλες, δημιουργούν ένα βασικό θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο στην τηλεπισκόπηση.

Περίγραμμα Μαθήματος

Σε ποσοστό περίπου 20% του συνόλου του μαθήματος, αναλύονται χαρακτηριστικά καθέτων και πλαγίων αεροφωτογραφιών, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους και βασικά στοιχεία της στερεοσκοπικής όρασης. Τα παραπάνω πλαισιώ

Περισσότερα  
Κωδικός: MHXA156
Κατηγορία: Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 • Ιστορική αναδρομή, επιστημονικοί τομείς και ειδικότητες που χρησιμοποιούν τηλεπισκόπηση
 • Χαρακτηριστικά των αεροφωτογραφιών (Α/Φ), είδη Α/Φ κάθετες – πλάγιες, φωτοερμηνευτικά κλειδιά.
 • Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα (ορατό, υπέρυθρο), φασματικά παράθυρα, φασματική συμπεριφορά των βασικών καλύψεων γης.
 • Η έννοια της Διακριτικής ικανότητας των δορυφορικών εικόνων, είδη διακριτικής ικανότητας, η έννοια των ψηφιακών αρχείων καννάβου, οι έννοιες των πολυφασματικών και παγχρωματικών εικόνων.
 • Περιγραφή των παθητικών και  ενεργητικών συστημάτων καταγραφής της επιφάνειας της γης. Τα είδη των δορυφόρων ανάλογα με την τροχιά τους: Γεωστατικοί και πολιτικής τροχιάς. Ανάλυση αντιπροσωπευτικών και σύγχρονων δορυφορικών συστημάτων (Landsat, SPOT, Ikonos, Qbird).
 • Έννοιες των προβολικών συστημάτων αναφοράς και των συστημάτων γεωγραφικών συντεταγμένων. Τα προβολικά συστήματα που χρησιμοποιούνται στην ελληνική επικράτεια. Είδη γεωμετρικής διόρθωσης.
 • Ιστογράμματα εικόνων, οπτική ενίσχυση της εικόνας, κατάτμηση ιστογράμματος  στο διαχωρισμό καλύψεων γης.
 • Έννοιες και ορισμοί, είδη φίλτρων, σύνθετα φίλτρα.
 • Ορισμοί, ανάλυση μεθοδολογίας και είδη ταξινομήσεων.
 • Είδη επιβλεπόμενων ταξινομήσεων και περιγραφή και ανάλυση των πιο αντιπροσωπευτικών απ’αυτές. Ποσοτική ανάλυση της ακρίβειας των ταξινομήσεων με στατιστικά μεγέθη.
 • Δείκτες βλάστησης, εφαρμογές στη γεωλογία και θερμικές χαρτογραφήσεις.
 • Καταγραφή και οριοθέτηση των καλύψεων γης, διαχρονικές μεταβολές αστικού, περιαστικού και αγροτικού χώρου, εκτίμηση της επέκτασης των αστικών ιστών, κ.α.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  1997
Αρ. Προβολών :  9887

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις