Μάρκετιγκ του Τόπου (Place Marketing)

Αλέξιος Δέφνερ (Υπεύθυνος), Εύα Ψαθά, Θεόδωρος Μεταξάς

Περιγραφή

Το αντικείμενο ‘Μάρκετινγκ του Τόπου’ (ΜΤΤ) αποτελεί μια καινοτομία για τα σύγχρονα ελληνικά δεδομένα (και ακαδημαϊκά) και, με βάση το γεγονός ότι σε διεθνές επίπεδο το ΜΤΤ έχει έντονη παρουσία τα τελευταία είκοσι έτη, η προστιθέμενη αξία που δημιουργείται, αφορούν κυρίως δυο επίπεδα:

- Το επίπεδο της ευκαιρίας και της δυνατότητας οι φοιτητές/ριες να γνωρίσουν κάτι νέο και με υψηλό δείκτη ενεργού συμμετοχής και ανάπτυξης δράσεων από την πλευρά τους.

- Το επίπεδο της αξιοποίησης των γνώσεων, σε συνδυασμό με τη βαθύτερη καλλιέργειά τους, και στον επαγγελματικό χώρο.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (7ο, 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

Κωδικός: MHXA122
Κατηγορία: Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Παρουσίαση των στόχων του μαθήματος, της χρησιμότητας και των μεθόδων διδασκαλίας. Συζήτηση για τα θέματα των εργασιών. Εισαγωγή στο αντικείμενο.

Βασικές αρχές και όροι του Μάρκετινγκ. Εστίαση στο μάρκετινγκ του Τόπου.

Το ζήτημα του ανταγωνισμού των πόλεων. Ο ρόλος του μάρκετινγκ στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τόπων

Το Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ. Περιεχόμενα και δομή. Κατευθύνσεις σύνταξης Σχεδίου Μάρκετινγκ. Η περίπτωση του- e-μάρκετινγκ

Ο ρόλος των ταξινομήσεων των πόλεων (city rankings) στην ανταγωνιστικότητα των πόλεων. Η σχέση της ανταγωνιστικότητας με την ποιότητα ζωής των κατοίκων

Τουριστικό μάρκετινγκ. Προβολή τουριστικών προορισμών. Ειδικές περιπτώσεις μάρκετινγκ πόλεων (Βιέννη-MQW, Τορόντο, LasVegas)

Παρουσίαση των Στρατηγικών Σχεδίων Μάρκετινγκ της Λάρισας και της Κοζάνης

Παρουσίαση της διαδικασίας εκπόνησης και των αποτελεσμάτων του Πιλοτικού Σχεδίου Μάρκετινγκ Πόλης για τη Νέα Ιωνία Μαγνησίας στο πλαίσιο του έργου CultMark

Η έννοια της δημιουργικής πόλης. Η σύνδεση της δημιουργικής πόλης με το μάρκετινγκ του τόπου

Πώς το τοπίο αξιοποιείται στο πλαίσιο του μάρκετινγκ του τόπου και πώς επηρεάζεται από αυτό

Μάρκετινγκ μουσείων. Παρουσίαση της περίπτωσης του Μουσείου Καπνού της Καβάλας

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  951
Αρ. Προβολών :  10565

Ημερολόγιο