Μέθοδοι Έρευνας

Βύρων Κοτζαμάνης

Περιγραφή

Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού, μετά από μια πρώτη εισαγωγή στο κεντρικό αντικείμενο εξετάζονται διαδοχικά οι κύριες φάσεις της ερευνητικής διαδικασίας, και ειδικότερα: --η διατύπωση του κεντρικού ερωτήματος, --η διερεύνηση του πεδίου, --η ανάπτυξη του προβληματισμού/προβληματικής --η δόμηση του μοντέλου ανάλυσης (διατύπωση των κεντρικών υποθέσεων και των βασικών εννοιολογικών εργαλείων, υποθέσεις και μοντέλα ανάλυσης) --η παρατήρηση (ιδιαιτερότητα της παρατήρησης στις Κ.Ε., τι-ποιον-πως παρατηρώ, --προσδιορισμός-επιλογή΄των μέσων παρατήρησης, έλεγχος τους και συλλογή των δεδομένων με ιδιαίτερη έμφαση στην δόμηση του ερωτηματολογίου ως μεθόδου συλλογής στοιχείων) --η ανάλυση των δεδομένων (συνοπτική παρουσίαση) --συμπεράσματα.

Το μάθημα αυτό συμβάλει σημαντικά στην εκπόνηση των διπλωματικών εργασιών των φοιτητών του Τμήματος, ανεξαρτήτως του θέματος που θα διαπραγματευθούν και επιπλέον έχει ως στόχο να εξοικειώσει τους φοιτητές με λογική την διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν για να

Περισσότερα  
Κωδικός: ΚΥ0702
Κατηγορία: Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 1.1: Η επιστήμη ως προσπάθεια συστηματικής και αυστηρής γνώσης του κόσμου, επιστημονική σκέψη/επιστημονικότητα/επιστημονική γνώση στις φυσικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Ενότητα 1.2: Η Ιδιαιτερότητα των κοινωνικών επιστημών

Ενότητα 2.0: Κοινωνικές Επιστήμες & Κοινωνική Έρευνα – Εισαγωγή/Ενότητα 2.1: Η Διατύπωση του Κεντρικού Ερωτήματος-Προβλήματος/Ενότητα 2.2: Η Διερεύνηση του Πεδίου/Ενότητα 2.3: Η ανάπτυξη του προβληματισμού-της προβληματικής/Ενότητα 2.4: Η δόμηση του μοντέλου ανάλυσης/Ενότητα 2.5: Η παρατήρηση/Ενότητα 2.6: Η ανάλυση δεδομένων/Ενότητα 2.7: Τα συμπεράσματα

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  678
Αρ. Προβολών :  2597

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -