Γλώσσες Προγραμματισμού Εφαρμογών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Περιγραφή

This course is about Python programming language. Python is a simple-to-learn, yet powerful, dynamic language that is suitable for both for scripting and for extended programming. Python language with its enormous built-in library allows for concise programming and -most importantly- for rapid prototyping.

 

Major topics include:

 • An introduction to python
 • Working with data and collections
 • Program organization and functions
 • Modules and libraries
 • Classes and objects
 • Testing, debugging, and profiling
 • Iterators and generators
 • Text processing and parsing
 • Files and the file system
 • Network programming
 • Accessing web services via Python
 • Parsing common data formats (XML, JSON, CSV, etc.)

 

Κωδικός: MHX341
Κατηγορία: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών » Μεταπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις