Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Μαρία Αδάμ

Περιγραφή

Βασική επιδίωξη  του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στη μαθηματική μοντελοποίηση συστημάτων και στην εξοικείωσή τους  με μεθόδους ανάλυσης δεδομένων, με στόχο την ανάπτυξη μεθοδολογιών κατάλληλων για  την υποστήριξη των πτυχιακών  εργασιών του τμήματος.

Σκοπός του μαθήματος είναι :

  • η κατανόηση και η εξοικείωση των φοιτητών με τη διαδικασία περιγραφής ενός προβλήματος (από οποιονδήποτε ερευνητική περιοχή) με μια διαφορική εξίσωση ή σύστημα διαφορικών εξισώσεων ή ακόμη τη συλλογή, οργάνωση, μελέτη και ανάλυση βιολογικών δεδομένων,
  • η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων τόσο για την επίλυση διαφορικών εξισώσεων ή συστημάτων όσο και για την ανάπτυξη μεθόδων πολυμεταβλητής ανάλυσης. 
Κωδικός: DIB191
Κατηγορία: Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις