Διακριτά Μαθηματικά

Μαρία Αδάμ

Περιγραφή

Επειδή διακριτά μαθηματικά είναι ο τομέας των μαθηματικών που ασχολείται με τη μελέτη των διακριτών αντικειμένων και των σχέσεων μεταξύ τους, γι’ αυτό το αντικείμενο του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη μαθηματική λογική, στον προτασιακό λογισμό, στη θεωρία γραφημάτων, δένδρων και αλγορίθμων.

 

Οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι :

  • η εξοικείωση του φοιτητή με  έννοιες και θέματα που θεμελιώνουν την Επιστήμη της Πληροφορικής, και
  • η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε αυτές να εφαρμοστούν σε συναφείς επιστημονικούς κλάδους, όπως Δομές Δεδομένων, Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Θεωρία Τυπικών Γλωσσών, Θεωρία Γράφων, η Θεωρία Υπολογισμού, κ.α.
Κωδικός: DIB190
Κατηγορία: Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο