Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ

Μαρία Αδάμ

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι :

  •  η παροχή των απαιτούμενων γνώσεων για την παρακολούθηση των διδασκόμενων στο Tμήμα μαθημάτων, τα οποία βασίζονται σε έννοιες των συναρτήσεων πολλών μεταβλητών, όπως είναι οι μερικές παράγωγοι, η κλίση, η απόκλιση, το διπλό και τριπλό ολοκλήρωμα, το επικαμπύλιο και επιφανειακό ολοκλήρωμα,

  • η ανάπτυξη κρίσης και της διανοητικής πειθαρχίας, 

  • η γνώση της μαθηματικής «γλώσσας» με την οποία ο φοιτητής δομεί στέρεα και αυστηρά τις έννοιες, τα φαινόμενα και τους νόμους της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Το μάθημα στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε αυτές να εφαρμοστούν σε άλλα μαθήματα. 

Κωδικός: DIB124
Κατηγορία: Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις