Μαθηματική Ανάλυση Ι

Μαρία Αδάμ

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι :

  • η παροχή των απαιτούμενων γνώσεων για την παρακολούθηση των διδασκόμενων στο τμήμα μαθημάτων, τα οποία βασίζονται στις θεμελιώδεις έννοιες των συναρτήσεων μιας μεταβλητής, όπως είναι η οριακή τιμή, η συνέχεια, η παράγωγος, το ολοκλήρωμα ή και σε διακριτές έννοιες όπως είναι οι ακολουθίες και οι σειρές
  • η ανάπτυξη κρίσης, μαθηματικής αυστηρότητας και πειθαρχίας,
  • η γνώση της μαθηματικής «γλώσσας» με την οποία ο φοιτητής δομεί στέρεα και αυστηρά τις έννοιες, τα φαινόμενα και τους νόμους της επιστήμης και της τεχνολογίας

Το μάθημα στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε αυτές να εφαρμοστούν σε άλλα μαθήματα.

Κωδικός: DIB103
Κατηγορία: Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις