Εφαρμοσμένη Οικονομική Ανάλυση

Μιχαήλ Ζουμπουλάκης

Περιγραφή

Το μάθημα εστιάζει σε ορισμένα θέματα οικονομικής θεωρίας που αφορούν στη λειτουργία του οικονομικού συστήματος τόσο από μικροοικονομική όσο και από μακροοικονομική άποψη. Η έμφαση δίνεται στις οικονομικές έννοιες και όχι στις θεωρητικές ή μαθηματικές αποδείξεις των οικονομικών θεωρημάτων ώστε οι φοιτητές να γνωρίζουν  τα βασικά οικονομικά προβλημάτων λειτουργίας της αγοράς και τις πολιτικές αντιμετώπισης τους.

Κωδικός: ANTMB212
Κατηγορία: Οικονομικών Επιστημών » Μεταπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -