Οικονομικά του Τουρισμού και του Πολιτισμού

Μιχαήλ Ζουμπουλάκης -Θεόδωρος Μεταξάς

Περιγραφή

Πρωταρχικός σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές ένα συγκεκριμένο πλαίσιο κατανόησης της σημασίας των ποιοτικών τομέων, όπως ο τουρισμός και ο πολιτισμός στην ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητας μιας γεωγραφικής περιοχής. Παράλληλα στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη άποψη για το καθεστώς ζήτησης και προσφοράς στον τουρισμό και πολιτισμό μέσα από τη χρήση και την ανάλυση παραδειγμάτων και πρακτικών. Επίσης, θα είναι σε θέση να γνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό θέματα που σχετίζονται με τις ιδιαιτερότητες των τουριστικών-πολιτιστικών αγαθών αλλά και το πώς διαμορφώνονται οι εκτιμήσεις τάσεων, πώς οργανώνονται οι τουριστικές και πολιτιστικές υπηρεσίες και τι ρόλο διαδραματίζουν διαδικασίες όπως ο στρατηγικός σχεδιασμός και το μάρκετινγκ στην υποστήριξη των τουριστικών και πολιτιστικών προορισμών. 

Κωδικός: ANTMB166
Κατηγορία: Οικονομικών Επιστημών » Μεταπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -