Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Βασίλειος Γεροδήμος, Κωνσταντίνα Καρατράντου

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει στους φοιτητές την άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες παρουσιάζοντας όλες τις ιδιαιτερότητες (αναπτυξιακές) αυτής της περιόδου της ζωής εξειδικεύοντας τις ως τώρα γνώσεις τους που αφορούν στην άσκηση. Όλα τα μαθήματα είναι προσαρμοσμένα στις αναπτυξιακές ηλικίες δίνοντας περισσότερη έμφαση στην άσκηση για την προαγωγή της υγείας και λιγότερο στην αθλητική προπόνηση. Η άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες είναι ένα αντικείμενο που αφορά σε όλους τους μελλοντικούς Κ.Φ.Α., Γυμναστές και προπονητές. Όλα τα μαθήματα είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης ηκλικιακής ομάδας δίνοντας έμφαση στην άσκηση για την προαγωγή της υγείας. Πιο αναλυτικά, στο συγκεκριμένο μάθημα αναφέρονται οι στόχοι της άσκησης, όσον αφορά στις ικανότητες της φυσικής κατάστασης, και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξή τους. Επίσης, αναφέρονται γενικές οδηγίες άσκησης με στόχο: α) την ασφαλή συμμετοχή των παιδιών και των εφήβων στα προγράμματα άσκησης και β

Περισσότερα  
Κωδικός: ANTMA158
Κατηγορία: Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά Δημιουργού
CC - Αναφορά Δημιουργού

Θεματικές Ενότητες

Στη συγκεκριμένη ενότητα γίνεται παρουσίαση εργασιών από τους φοιτητές.   Δίνονται διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με τον αποτελεσματικότερο και ασφαλέστερο σχεδιασμό ενός προγράμματος άσκησης. Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας γίνεται συζήτηση και ανταλλάσσονται απόψεις μεταξύ των φοιτητών.

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να παρουσιάσει: α) τα στάδια της ανάπτυξης και της ωρίμανσης (βιολογική και σεξουαλική), β) την επίδραση της ηλικίας και του φύλου στην ανάπτυξη των διαστάσεων του σώματος (π.χ. ωματική μάζα, ανάστημα κ.α.) και της σύστασης της μάζας του σώματος και γ) την επίδραση της άσκησης στην ανάπτυξη και την ωρίμανση.

Στη συγκεκριμένη ενότητα αναφέρονται οι θετικές επιδράσεις της άσκησης στη λειτουργία διαφόρων συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού όπως είναι το καρδιαγγειακό, το μυικό, το σκελετικό κ.α. Επιπρόσθετα, αναφέρονται οι ευεργετικές επιδράσεις της άσκησης στη βελτίωση διαφόρων παραμέτρων - δεικτών που σχετίζονται με την υγεία (λιπιδαιμικό προφίλ, σύσταση μάζας σώματος κ.α.). Τέλος, παρουσιάζονται τα θετικά οφέλη της συστηματικής άσκησης στη βελτίωση της ψυχικής υγείας (μείωση άγχους, στρες κ.α.).

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να παρουσιάσει: α) τις βασικές κινητικές δεξιότητες (σταθεροποίησης, μετακίνησης, χειρισμού), β) την επίδραση της ηλικίας στην ανάπτυξη των βασικών κινητικών δεξιοτήτων, γ) τα στάδια μάθησης των δεξιοτήτων, και δ) τη μεθοδολογία εκμάθησης των αθλητικών δεξιοτήτων.

Στη συγκεκριμένη ενότητα αναφέρονται οι στόχοι της άσκησης, όσον αφορά στη δύναμη, και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξή της στην παιδική και εφηβική ηλικία. Επίσης, αναφέρονται γενικές οδηγίες άσκησης με στόχο: α) την ασφαλή συμμετοχή των παιδιών και των εφήβων στα προγράμματα άσκησης και β) την πιο αποτελεσματική βελτίωση της δύναμης. Τέλος, στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται ενδεικτικά προγράμματα άσκησης για τη βελτίωση της δύναμης στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Στη συγκεκριμένη ενότητα αναφέρονται οι στόχοι της άσκησης, όσον αφορά στην ταχυδύναμη, και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξή της στην παιδική και εφηβική ηλικία. Επίσης, αναφέρονται γενικές οδηγίες άσκησης με στόχο: α) την ασφαλή συμμετοχή των παιδιών και των εφήβων στα προγράμματα άσκησης και β) την πιο αποτελεσματική βελτίωση της ταχυδύναμης. Τέλος, στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται ενδεικτικά προγράμματα άσκησης για τη βελτίωση της ταχυδύναμης στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Στη συγκεκριμένη ενότητα αναφέρονται οι στόχοι της άσκησης, όσον αφορά στην ταχύτητα, και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξή της στην παιδική και εφηβική ηλικία. Επίσης, αναφέρονται γενικές οδηγίες άσκησης με στόχο: α) την ασφαλή συμμετοχή των παιδιών και των εφήβων στα προγράμματα άσκησης και β) την πιο αποτελεσματική βελτίωση της ταχύτητας. Τέλος, στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται ενδεικτικά προγράμματα άσκησης για τη βελτίωση της ταχύτητας στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Στη συγκεκριμένη ενότητα αναφέρονται οι στόχοι της άσκησης, όσον αφορά στην αερόβια ικανότητα, και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξή της στην παιδική και εφηβική ηλικία. Επίσης, αναφέρονται γενικές οδηγίες άσκησης με στόχο: α) την ασφαλή συμμετοχή των παιδιών και των εφήβων στα προγράμματα άσκησης και β) την πιο αποτελεσματική βελτίωση της αερόβιας ικανότητας. Τέλος, στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται ενδεικτικά προγράμματα άσκησης για τη βελτίωση της αερόβιας ικανότητας στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Στη συγκεκριμένη ενότητα αναφέρονται οι στόχοι της άσκησης, όσον αφορά στην κινητικότητα, και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξή της στην παιδική και εφηβική ηλικία. Επίσης, αναφέρονται γενικές οδηγίες άσκησης με στόχο: α) την ασφαλή συμμετοχή των παιδιών και των εφήβων στα προγράμματα άσκησης και β) την πιο αποτελεσματική βελτίωση της κινητικότητας. Τέλος, στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται ενδεικτικά προγράμματα άσκησης για τη βελτίωση της κινητικότητας στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Στη συγκεκριμένη ενότητα αναφέρονται οι στόχοι της άσκησης, όσον αφορά στις συντονιστικές ικανότητες, και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξή τους στην παιδική και εφηβική ηλικία. Επίσης, αναφέρονται γενικές οδηγίες άσκησης με στόχο: α) την ασφαλή συμμετοχή των παιδιών και των εφήβων στα προγράμματα άσκησης και β) την πιο αποτελεσματική βελτίωση των συντονιστικών ικανοτήτων. Τέλος, στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται ενδεικτικά προγράμματα άσκησης για τη βελτίωση των συντονιστικών ικανοτήτων στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά τα στάδια για την καθοδήγηση-ρύθμιση της προπονητικής διαδικασίας. Δίνονται αναλυτικές οδηγίες για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης σε μακροχρόνιο επίπεδο, σε επίπεδο εβδομάδας και σε επίπεδο προπονητικής μονάδας. Επίσης, στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται ενδεικτικά εβδομαδιαία και ημερήσια προγράμματα άσκησης στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Στη συγκεκριμένη ενότητα αναφέρονται οι βασικές οδηγίες που πρέπει να τηρούνται, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών αξιολόγησης, με στόχο: α) την ασφαλή συμμετοχή των εξεταζόμενων στις δοκιμασίες αξιολόγησης και β) την πιο αποτελεσματική αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται αναλυτικά επιλεγμένες δοκιμασίες για την αξιολόγηση: της δύναμης, της αερόβιας ικανότητας, της κινητικότητας, των συντονιστικών ικανοτήτων, της σύστασης της μάζας του σώματος κ.α. στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Στη συγκεκριμένη ενότητα γίνεται επανάληψη όλης της διδακτέας ύλης του μαθήματος. Οι φοιτητές διατυπώνουν απορίες σχετικά με το μάθημα και δίνονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις. Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας γίνεται συζήτηση και ανταλλάσσονται απόψεις μεταξύ των φοιτητών για τον πιο αποτελεσματικό σχεδιασμό προγραμμάτων άσκησης με στόχο την προαγωγή της υγείας.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  890
Αρ. Προβολών :  4973

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -