Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Η πλατφόρμα UTH e-Class αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις

 • - Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016 -

  Η πρόσβαση στα ανοικτά μαθήματα (βλ. ευρετήριο ανοικτών μαθημάτων) εξαρτάται από τον τρόπο πρόσβασης που επιλέγουν οι διδάσκοντες και παρέχεται ως εξής:

  Α) Ελεύθερη πρόσβαση (χωρίς εγγραφή): οποιοσδήποτε μπορεί να επισκεφθεί το μάθημα χωρίς εγγραφή στην πλατφόρμα ή στο μάθημα (στο ευρετήριο οι τίτλοι των μαθημάτων είναι και σύνδεσμοι προς το περιεχόμενό τους κάτι που δεν συμβαίνει στην περίπτωση Β που ακολουθεί).

  Β) Ελεύθερη πρόσβαση (με εγγραφή): ο ενδιαφερόμενος πρέπει πρώτα να εγγραφεί στην πλατφόρμα (Βασικές Επιλογές > Εγγραφή) και κατόπιν αφού συνδεθεί με το όνομα χρήστη και το συνθηματικό που ο ίδιος έχει επιλέξει (η εγγραφή εγκρίνεται αυτόματα από το σύστημα) θα πρέπει να εγγραφεί στο σχετικό μάθημα (η εγγραφή στο μάθημα πραγματοποιείται με επιλογή του από τη λίστα μαθημάτων του αντίστοιχου Τμήματος, καθώς δεν είναι δυνατή η εγγραφή από το ευρετήριο ανοικτών μαθημάτων).

 • - Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015 -

  Σας γνωρίζουμε ότι λόγω τεχνικού προβλήματος των εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών email (hotmail, gmail …), έχει παρατηρηθεί ότι πολλές φορές δεν αποστέλλεται email επιβεβαίωσης από την πλατφόρμα του eclass προς τους χρήστες που έχουν εγγραφεί με λογαριασμούς email εκτος ΠΘ (hotmail, gmail …).

   Μόλις το πρόβλημα λυθεί θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση.

 • - Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015 -

   Σημ.: Η παρούσα ανακοίνωση αφορά μόνο όσους εμπλέκονται (ως διδάσκοντες ή τεχνικοί) με δικαιώματα "εκπαιδευτή" στην ανάπτυξη μαθημάτων στα πλαίσια του έργου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  Όπως γνωρίζετε (βλ. προδιαγραφές ανάπτυξης ανοικτών μαθημάτων) απαραίτητη προϋπόθεση για την πιστοποίηση ενός μαθήματος ως ανοικτού στα πλαίσια του σχετικού έργου είναι η εισαγωγή συγκεκριμένων μεταδεδομένων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Κατά συνέπεια για να είναι δυνατή η αντίστοιχη πιστοποίηση (και παραλαβή) ενός μαθήματος ως ανοικτού θα πρέπει να εισαχθούν τα υποχρεωτικά μεταδεδομένα [πεδία με (*)] σύμφωνα με τις οδηγίες που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ (http://www.lib.uth.gr/LWS/el/el_files/eclass-METADATA.pdf ). Σημειώνεται ότι οι παραπάνω προδιαγραφές έχουν συνταχθεί από το GUNet και εγκριθεί από την αρμόδια διαχειριστική αρχή, ενώ για τα μεταδεδομένα στην αγγλική γλώσσα μπορείτε να εισάγετε μια συνοπτική έκδοση των αντίστοιχων πεδίων της ελληνικής γλώσσας.