Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η πλατφόρμα open eclass του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων που υλοποιείται με χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUnet) και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.

Οι πρόσφατες αναβαθμίσεις και η λειτουργία της πλατφόρμας (τρέχουσα έκδοση v 3.0) πραγματοποιούνται στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης 'Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας', του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (αναλυτικές πληροφορίες στο URL: http://ocw-project.uth.gr).

Ανακοινώσεις

 • - Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015 -

  Σας γνωρίζουμε ότι λόγω τεχνικού προβλήματος των εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών email (hotmail, gmail …), έχει παρατηρηθεί ότι πολλές φορές δεν αποστέλλεται email επιβεβαίωσης από την πλατφόρμα του eclass προς τους χρήστες που έχουν εγγραφεί με λογαριασμούς email εκτος ΠΘ (hotmail, gmail …).

   Μόλις το πρόβλημα λυθεί θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση.

 • - Κυριακή, 31 Μαΐου 2015 -

  Η πρόσβαση στα ανοικτά μαθήματα (βλ. ευρετήριο ανοικτών μαθημάτων) εξαρτάται από τον τρόπο πρόσβασης που επιλέγουν οι διδάσκοντες και παρέχεται ως εξής:

  Α) Ελεύθερη πρόσβαση (χωρίς εγγραφή): οποιοσδήποτε μπορεί να επισκεφτεί το μάθημα χωρίς εγγραφή στην πλατφόρμα ή στο μάθημα (στο ευρετήριο οι τίτλοι των μαθημάτων είναι και σύνδεσμοι προς το περιεχόμενό τους κάτι που δεν συμβαίνεται στην περίτπωση Β που ακολουθεί).

  Β) Ελεύθερη πρόσβαση (με εγγραφή): ο ενδιαφερόμενος πρέπει πρώτα να εγγραφεί στην

 • - Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015 -

   Σημ.: Η παρούσα ανακοίνωση αφορά μόνο όσους εμπλέκονται (ως διδάσκοντες ή τεχνικοί) με δικαιώματα "εκπαιδευτή" στην ανάπτυξη μαθημάτων στα πλαίσια του έργου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  Όπως γνωρίζετε (βλ. προδιαγραφές ανάπτυξης ανοικτών μαθημάτων) απαραίτητη προϋπόθεση για την πιστοποίηση ενός μαθήματος ως ανοικτού στα πλαίσια του σχετικού έργου είναι η εισαγωγή συγκεκριμένων μεταδεδομένων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Κατά συνέπεια για να είναι δυνατή η αντίστοιχη π

 • - Παρασκευή, 10 Απριλίου 2015 -

  Λύση προβλήματος εμφάνισης εργασιών μετά την αναβάθμιση σε OpenEclass v. 3.0

  Προς όλους τους εκπαιδευτές,

  Με την νέα έκδοση του eclass όλες τις παλιές εργασίες που ήταν ανεβασμένες στο σύστημα μπορούν να τις βλέπουν οι εκπαιδευτές μέσα από τον λογαριασμό τους. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να ενεργοποιήσουν την επιλογή να τις βλέπουν και οι εκπαιδευόμενοι ώστε με την σειρά τους να μπορούν να υποβάλουν τις εργασίες τους.

  τα βασικά βήματα που πρέπει να κάνουν οι εκπαιδευτές είναι τα παρακάτω.

  1. επιλέγετ
 • - Πέμπτη, 09 Απριλίου 2015 -

  Σε συνέχεια της αναβάθμισης της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης OpenEclass (http://www.openeclass.org/) στην έκδοση 3.0 είναι πιθανό να εμφανιστούν διάφορα προβλήματα, καθώς η νέα έκδοση παρουσιάζει σημαντικές λειτουργικές και αισθητικές διαφορές σε σχέση με τις προηγούμενες (για περισσότερες πληροφορίες και οδηγούς χρήσης πατήστε εδώ), ενώ για την καλύτερη λειτουργία της συνιστάται η χρήση τελευταίας έκδοσης φυλλομετρητή (browser) όπως Firefox, Chrome, Internet Explorer, Opera κλπ.

  Όπως ήδ

 • - Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014 -

   

  Τις τελευταίες μέρες παρουσιάστηκε πρόβλημα στη σύνδεση χρηστών με πιστοποίηση μέσω LDAP και όνομα χρήστη της μορφής 'username@###.uth.gr.'

  Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε προσωρινά. Από τη Δευτέρα 24-11-2014 σταδιακά θα γίνει μετονομασία όλων των ονομάτων χρηστών της μορφής 'username@###.uth.gr' σε 'username' χωρίς να επηρεαστούν τα συνθηματικά των χρηστών και τα συνδεδεμένα στους λογαριασμούς αυτούς μαθήματα.

  Από τη Δευτέρα 24-11-2014 όσοι έχετε όνομα χρήστη της μορφής 'username@###.uth.gr' και α