Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eClass

Η πλατφόρμα open eclass του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.


Η αρχική εγκατάσταση του e-Class στο ΠΘ έγινε στα πλαίσια του έργου ΕΠΕΑΕΚ-ΙΙ 'Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας' (Υποέργο 1: Αυτεπιστασία Κεντρικής Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας).


Οι αναβαθμίσεις και η λειτουργία της πλατφόρμας open e-class (τρέχουσα έκδοση 2.8 η οποία υποστηρίζει εγγενώς τα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα) υλοποιούνται στα πλαίσια υλοποίησης του έργου 'Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας' του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (αναλυτικές πληροφορίες για το έργο δίνονται στο δικτυακό του τόπο: http://ocw-project.uth.gr).Σύνδεση χρήστη
Όνομα χρήστη (username)

Συνθηματικό (password)Ξεχάσατε το συνθηματικό σας;