Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eClass

Η πλατφόρμα open eclass του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.


Η αρχική εγκατάσταση του e-Class στο ΠΘ έγινε στα πλαίσια του έργου ΕΠΕΑΕΚ-ΙΙ 'Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας' (Υποέργο 1: Αυτεπιστασία Κεντρικής Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας).


Οι αναβαθμίσεις και η λειτουργία της πλατφόρμας open e-class (τρέχουσα έκδοση 2.8 η οποία υποστηρίζει εγγενώς τα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα) υλοποιούνται στα πλαίσια υλοποίησης του έργου 'Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας' του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (αναλυτικές πληροφορίες για το έργο δίνονται στο δικτυακό του τόπο: http://ocw-project.uth.gr).
Ανακοινώσεις RSS Feed
Πρόβλημα σύνδεσης χρηστών με πιστοποίηση μέσω LDAP  (Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014)

 

Τις τελευταίες μέρες παρουσιάστηκε πρόβλημα στη σύνδεση χρηστών με πιστοποίηση μέσω LDAP και όνομα χρήστη της μορφής 'username@###.uth.gr.'

Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε προσωρινά. Από τη Δευτέρα 24-11-2014 σταδιακά θα γίνει μετονομασία όλων των ονομάτων χρηστών της μορφής 'username@###.uth.gr' σε 'username' χωρίς να επηρεαστούν τα συνθηματικά των χρηστών και τα συνδεδεμένα στους λογαριασμούς αυτούς μαθήματα.

Από τη Δευτέρα 24-11-2014 όσοι έχετε όνομα χρήσ ... [Περισσότερα]

Σύνδεση χρήστη
Όνομα χρήστη (username)

Συνθηματικό (password)Ξεχάσατε το συνθηματικό σας;